skip to Main Content

De standaard ruilen naar milieu- en diervriendelijk

 • Marieke Roelofs
Sinds maart 2018 zijn alle bestelde lunches op de Erasmus School of Economics plantaardig, tenzij de besteller anders aangeeft. Met deze nudge is de standaard milieu- en diervriendelijk. In dit artikel een stappenplan om deze nudge binnen uw organisatie te implementeren.
De Standaard Ruilen Naar Milieu- En Diervriendelijk
Deze plantaardige lunch wordt geserveerd op de Erasmus School of Economics faculteit (Foto: Marieke Roelofs)

Economen zijn dol op nudges. Een nudge is een manier om gedrag te sturen, zonder paternalistisch te zijn en zonder keuzevrijheid af te pakken. Het klassieke voorbeeld van een nudge kan men vinden in het herentoilet. Daar is vaak een vlieg afgebeeld in het midden van de pot. Mannen hebben de vrijheid om te plassen waar ze willen, hen wordt niets verboden. Toch zal de vlieg vaak het mikpunt zijn, waardoor er minder wordt geknoeid.

  Een andere manier van nudgen kan tot uiting komen wanneer er ergens een standaard wordt gebruikt. Een voorbeeld is orgaandonatie. Elke overheid wordt gedwongen om uit twee standaarden te kiezen. Of men is vanaf de geboorte donor en kan zich desgewenst uitschrijven, of men is vanaf de geboorte niet donor en kan zich desgewenst inschrijven. Het blijkt dat de (vaak arbitraire) standaard enorm veel invloed heeft op donorregistraties. Landen waarbij inwoners standaard donor zijn en zich kunnen uitschrijven, hebben vele malen hogere donorregistraties.

Plantaardig als standaard

  Vrij recent is een soortgelijke nudge om de CO2 uitstoot te verminderen van start gegaan bij de Erasmus School of Economics (ESE)

  De Economenfaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  . In het verleden was de standaard dat elke bestelde

  Het gaat om de catering die de werknemers van de ESE gratis krijgen. Denk aan lunches tijdens wetenschappelijke seminars of vergaderingen.

  lunch uit vlees-, zuivel- of ei-bevattende producten bestond. Als iemand een 100% plantaardige lunch wilde, dan was dat ook mogelijk, maar dan moest dat apart besteld worden bij het secretariaat.

Nudge: een duwtje in de rug (Illustratie boekcover Nudge van Thaler & Sunstein (2009))

De ESE heeft een tijdje geleden deze standaard omgedraaid. Elke lunch is vanaf nu standaard 100% plantaardig. Het is nog steeds mogelijk om vlees of zuivel te bestellen, maar dat moet dan apart besteld worden bij het secretariaat. Keuzevrijheid is niet aangetast, iedereen kan krijgen wat gewenst is.

Het is aangetoond dat nudges om twee redenen effectief zijn. De eerste reden is dat mensen lui zijn. Niets doen is makkelijker dan iets doen. Een plantaardige standaard zal er dus voor zorgen dat weinig mensen vlees of zuivel bestellen, omdat dat meer moeite kost. Ten tweede, en misschien belangrijker, het omzetten van de standaard geeft een belangrijke boodschap af. In dit geval is het dat de ESE meer wil doen voor het klimaat. Mensen vinden het altijd lastig om tegen de norm in te gaan, ongeacht wat die norm is. Expliciet uitdragen waarom er een verandering van standaard is, zorgt er voor dat mensen zich meer naar de nieuwe standaard gaan gedragen omdat ze zich niet naar de oude standaard willen gedragen.

Divers en inclusief

Het veranderen van deze standaard kent vele voordelen. Niet alleen zijn het milieu en de dieren geholpen, maar het draagt ook bij aan het concreet werken aan diversiteit en inclusie. Bij de ESE zijn alle nationaliteiten en religies welkom. Echter, de oude standaard van vlees en zuivel ging daar soms tegen in. Sommige religies willen bijvoorbeeld geen varkensvlees, sommige nationaliteiten kennen een hoog gehalte aan mensen die intolerant zijn voor lactose. Een 100% plantaardige lunch is voor alles en iedereen een uitkomst.

Het veranderen van de standaard draagt ook bij aan diversiteit en inclusiviteit

Stappenplan

Tot slot, hoe kan een dergelijke nudge makkelijk bij uw organisatie worden geïmplementeerd? Hier volgt een eenvoudig stappenplan.

 1. Bereken de milieuschade

  De berekening van waterschade kan hier gevonden worden en die voor CO2 schade hier.

  van het huidige voedselaanbod bij uw organisatie.
 2. Zet alle argumenten op een rijtje, waaronder de inzichten uit stap 1. Een aantal zijn in dit artikel beschreven, maar wellicht zijn er meerdere argumenten van toepassing voor uw organisatie.
 3. Vraag prominente personen in uw bedrijf of ze een handtekening willen zetten onder een plan de standaard te veranderen naar 100% plantaardig. Zodoende blijkt dat er draagvlak is voor het plan.
 4. Ga naar de hoogst leidinggevende met het plan, en laat zien hoe groot de achterban is.
 5. Bespreek met de cateraar wat er veranderd moet worden. Het zal voor hen een grote verandering zijn, en veranderingen zijn niet altijd eenvoudig. Het is belangrijk dat recepten

  Een pea-mus wrap met geroosterde paprika is bijvoorbeeld een recept dat op de Erasmus School of Economics wordt gebruikt. Verder bevat de website van Viva Las Vegas een enorme database aan milieu- en diervriendelijke recepten.

  lekker zijn, zodat de mensen op de werkvloer ook achter het plan blijven staan.
   Als u nog met vragen zit, dan kunt u altijd met mij in contact

   Contact opnemen met Jan Stoop kan met het contactformulier onderaan de pagina.

   komen.

   

  Jan Stoop is gedragseconoom aan de Erasmus School of Economics. Zijn onderzoeksgebied gaat over sociaal gedrag, wat hij vooral door middel van veldexperimenten meet (experimenten waarbij deelnemers niet weten dat ze meedoen aan onderzoek). Sinds twee jaar heeft Jan Stoop een passie ontwikkeld voor milieuproblematiek. Een uiting daarvan is de nudge die hierboven is beschreven.

  Wil je in naar aanleiding van dit artikel in contact komen met snakeshusband? Dat kan!

  Contactformulier

Top Back To Top